CENNÍK VÝCVIKU

Možná úhrada kurzu aj na splátky do skončenia výcviku

Cena kolkovej známky na prvú riadnu skúšku je 50 €, na prípadnú opravnú skúšku je potrebný kolok v hodnote 12,50 €. Každá opravná skúška  je spoplatnená sumou sume 10 €, čo je nevyhnutná réžia za praktickú skúšku za opravnú jazdu. Prípadná opravná skúška z testov z PCP nie je spoplatnená.

Dĺžka výcviku je len orientačná.

V cene kurzu je zahrnutý kompletný výcvik v zmysle platnej učebnej osnovy a prvá riadna skúška

Kurz prvej pomoci nie je v cene a platí sa v sume 20€ v deň kurzu.

Priebeh kurzu:

V zmysle platnej legislatívy pre výuku v autoškole, výuka obsahuje 32 hodín teórie, 39 hodín praktického výcviku (1 vyuč. hod. – 45 minút).

  • 1 vyuč. hod. - praktická údržba
  • 4 vyuč. hod. - auto trenažér
  • 34 vyuč. hod. - praktické jazdy na výcvikovom vozidle